اصول کار موتور ماشین نقلیه الکتریکی

May 30, 2024

اصل کار موتور ماشین نقلیه الکتریکی عمدتا شامل منبع تغذیه، سیستم کنترل، موتور، انتقال قدرت و سیگنال کنترل است.
منبع برق: ماشین نقلیه الکتریکی معمولاً از باتری به عنوان منبع برق استفاده می کند ، مانند باتری DC ، برای تأمین قدرت مورد نیاز برای وسیله نقلیه.عملکرد باتری به طور مستقیم بر مایل و استقامت ماشین نقلیه الکتریکی تاثیر می گذارد.
سیستم کنترل: کالسکه انتقال الکتریکی مجهز به یک سیستم کنترل است که مسئول نظارت و کنترل عملکرد موتور است.سیستم کنترل دستورالعمل های اپراتور یا سیستم اتوماسیون را دریافت می کند.، و سپس سرعت و جهت موتور را بر اساس آن کنترل می کند.
موتور: ماشین نقلیه الکتریکی از موتور DC به عنوان دستگاه راننده استفاده می کند، معمولا موتور DC بدون برس (BLDC) یا موتور DC (DC Motor).موتور قطعه کلیدی است که انرژی الکتریکی را به انرژی مکانیکی تبدیل می کند.
انتقال قدرت: موتور ماشین نقلیه الکتریکی از طریق یک دستگاه انتقال (مانند یک گیربکس) قدرت را به چرخ ها یا ریل ها منتقل می کند.تا کالسکه انتقال الکتریکی بتواند بر روی ریل حرکت کند و اشیاء حمل شده را هدایت کند.
سیگنال کنترل: سیستم کنترل سیگنال های کنترل را به موتور برای کنترل سرعت و جهت موتور ارسال می کند.این سیگنال ها با توجه به دستورالعمل های اپراتور یا نیازهای سیستم اتوماسیون تنظیم می شوند..
کنترل کار: سیستم کنترل ماشین نقلیه الکتریکی سرعت و جهت موتور را با توجه به سیگنال دریافت شده کنترل می کند. با تنظیم جریان و ولتاژ موتور،شتاب، کاهش سرعت، حرکت جلو و عقب کالسکه انتقال را می توان کنترل کرد.
به طور خلاصه، اصل کار موتور ماشین انتقال برق ریل این است که از باتری به عنوان منبع انرژی استفاده کند.سیستم کنترل سیگنال را دریافت می کند و عملکرد موتور را کنترل می کند.، و موتور قدرت را از طریق دستگاه انتقال به چرخ یا ردیاب منتقل می کند و در نتیجه عملکرد ماشین انتقال الکتریکی را تحقق می بخشد.این اصل کار، باعث می شود که کالسکه انتقال الکتریکی به طور موثر وسایل را در مسیر حمل کند..

آخرین اخبار شرکت اصول کار موتور ماشین نقلیه الکتریکی  0